Privacybeleid

Privacy verklaring

Bij het verlenen van diensten door De zelfvertrouwen trainer (www.dezelfvertrouwentrainer.nl) verwerken wij persoonsgegevens.
Om je te informeren hoe De zelfvertrouwen trainer met jouw persoonsgegevens omgaat hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Ageeth Ettema, coach en eigenaar van De zelfvertrouwen trainer, gevestigd aan de Delistraat 19-3 1094 CT Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het website-adres is: https://www.dezelfvertrouwentrainer.nl
Postadres: Delistraat 19-3, 1094 CT Amsterdam
Ageeth Ettema is te bereiken via dezelfvertrouwentrainer@gmail.com
telefoon 06 51 88 64 23

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op www.dezelfvertrouwentrainer.nl, verzamelen we data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op www.dezelfvertrouwentrainer.nl, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op www.dezelfvertrouwentrainer.nl kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

De zelfvertrouwen trainer verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die De zelfvertrouwen trainer verwerkt.

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • e-mail adres
  • bankrekening nummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via het contactformulier op deze site,  via e-mail of telefonisch of via overige correspondentie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De zelfvertrouwen trainer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
jou:

  • informatie uit coachgesprekken in aantekeningen en gespreksverslagen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een op jouw afgestemde dienst;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Geautomatiseerde besluitvorming

De zelfvertrouwen trainer neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Profilering

Van de informatie die over jou wordt verzameld worden geen gedragsanalyses gemaakt zonder jouw uitdrukkelijk verzoek en toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De zelfvertrouwen trainer bewaart je persoonsgegevens behalve om diensten aan jou te verlenen ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (zoals die van de Belastingdienst). Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• (Categorie: cliënt) > Bewaartermijn 7 jaar na het beëindigen van de coaching overeenkomst.
• (Categorie: bezoeker)
a. persoonsgegevens  verstrekt via contactformulier,  e-mail, telefoon of correspondentie> Bewaartermijn 1 jaar na het verstrekken>
b. persoonsgegevens verstrekt via inschrijfformulier voor e-book> Bewaartermijn onbeperkt. Het is ten alle tijde mogelijk om je via de link onder de emails en nieuwsbrieven voor al mijn emails en nieuwsbrieven uit te schrijven. In dat geval verwijder ik al je gegevens binnen een week na je uitschrijving.

Reacties 
Wanneer je een reactie achterlaat op www.dezelfvertrouwentrainer.nl dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De zelfvertrouwen trainer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Elke andere vorm van gegevensverstrekking vindt enkel plaats na jouw schriftelijke goedkeuring.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De zelfvertrouwen trainer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover De Zelfvertrouwen trainer beschikt in een computerbestand naar jou of een ander of een door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dezelfvertrouwentrainer@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De zelfvertrouwen trainer wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar jouw data naartoe gestuurd worden

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De zelfvertrouwen trainer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via  dezelfvertrouwentrainer@gmail.com. De zelfvertrouwen trainer heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.